Έρχονται νέες αλλαγές στον νόμο Κατσέλη – Σε ποιους επισπεύδονται οι διαδικασίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που διαβιβάστηκε στην Βουλή και αναλύει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο νόμο Κατσέλη με τον νόμο Σταθάκη.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τον αναθεωρημένο «νόμο Κατσέλη» («νόμο Σταθάκη») κατ’ έτος 2015, οι σημαντικότερες βελτιωτικές παρεμβάσεις που επήλθαν, ως προς την ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων και την ευρύτερη προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, είναι οι εξής:

  Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του ν.4336/2015, δηλαδή από την 14/8/2015, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομότερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του ν.4336/2015 το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας. Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς για τον αιτούντα.»

– Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλετών όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής καταστασης της περιουσίας του.»

Επίσης προβλέπεται ότι για την ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότο κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης. Επίση τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικό ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη,  το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων  οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές που δεν δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, αλλά και να μην υπαρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές και τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά .

Τέλος θα πρέπει ναείναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ετσι ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως, τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.»

Επί του παρόντος, η Κυβέρνηση μελετάει εκ νέου τις διαδικασίες του ν.Κατσέλη και σύντομα θα υλοποιήσει και νέες βελτιωτικές κινήσεις, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και στην επέκταση της σχετικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για όσους οφειλέτες έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Παράλληλα θα εισάγει νέες διαδικασίες που θα αποκλείσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές».

Επιπλέον, στο έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας σημειώνεται ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, όπως πρόσληψη νέων δικαστών και εκπαίδευση αυτών, καθώς και εισαγωγή αποκλειστικών πινακίων εκδίκασης υποθέσεων του ν.Κατσέλη.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

About Author

Comments are closed.